Dakkapel vergunning

Overweegt u het plaatsen van een dakkapel? Voordat u een dakkapel laat bouwen is het van belang om u te verdiepen in de vergunningen. Een vergunning voor een dakkapel is in sommige gevallen nodig, afhankelijk van uw persoonlijke wensen. De zogenoemde omgevingsvergunning vraagt u aan bij uw gemeente. Wij adviseren u graag over het realiseren van uw persoonlijke wensen voor een dakuitbouw en de mogelijk daarbij benodigde vergunning. Vraag via ons netwerk van dakkapellen experts gratis en vrijblijvend offertes aan van verschillende aanbieders. Bekijk, vergelijk en laat uw dakuitbouw zo voordelig mogelijk plaatsen.

dakkapel vergunning

Wilt u een dakkapel laten plaatsen? Weet zeker of er een vergunning nodig is!

Wij zijn experts op het gebied van dakkapellen. Vraag vrijblijvend offertes aan!

Voorzijde of achterzijde?

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor het plaatsen van uw dakkapel, hangt vooral af van de vraag of u de uitbouw aan de voorzijde of achterzijde van uw woning wilt bouwen. Plaatst u de uitbouw aan de achterkant van uw huis, dan is er vaak geen vergunning nodig, als u zich houdt aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgesteld. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van een woonhuis, als die zijkant tenminste niet grenst aan de openbare weg of openbaar groen. Bij het plaatsen van een uitbouw aan de voorzijde van het huis moet in de meeste gevallen een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hier zijn wel enkele uitzonderingen voor. Als in het bestemmingsplan voor uw huis een dakuitbouw wordt toegestaan, en er geen welstandseisen uit de gemeentelijke welstandsnota voor uw woonhuis gelden, mag een dakkapel zonder vergunning worden geplaatst. Wel moet hierbij voldaan worden aan de opgestelde voorwaarden voor een dakuitbouw.

Dakkapel vergunning check

Om particulieren tegemoet te komen bij verbouwingswerkzaamheden rond woningen, heeft de overheid een online omgevingsloket opgezet waar u kunt nagaan of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden voor uw verbouwing. Via deze link kunt u controleren of er voor het bouwen van een dakkapel op uw huis een omgevingsvergunning nodig is. De vergunningscheck geeft een algemene indicatie over de noodzaak voor een vergunning, gebaseerd op de ligging, grootte, inhoud & oppervlakte en gebruiksfuncties van het te verbouwen object. Om te kunnen checken of er voor het plaatsen van uw dakuitbouw een vergunning nodig is, is het handig als u alle gegevens over de uitbouw vastgesteld hebt.

Hoe vergunning aanvragen bij gemeente?

De aanvraag van een omgevingsvergunning voor een dakuitbouw bij de gemeente verloopt volgens de volgende procedure:

Stap 1: Via de website www.omgevingsloket.nl of de website van uw gemeente dient u een aanvraag in voor het bouwen van uw dakkapel. Op deze websites vindt u ook een overzicht van de gegevens die u moet aanleveren voor de aanvraag van een vergunning.

Stap 2: De gemeente laat het schriftelijk aan u weten als er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag. Zij vermelden daarbij ook de termijn die u heeft om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen.

Stap 3: De gemeente toetst uw aanvraag aan de hand van de planologische regels uit het gemeentelijke bestemmingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Daarna volgt de toetsing van technische eisen uit het bouwbesluit: voldoet uw aanvraag aan brandveiligheidseisen, is er voldoende ventilatie, etc.?

Stap 4: Binnen 8 weken laat de gemeente u weten of u een bouwvergunning krijgt. Mocht u nog tijd nodig hebben gehad om uw aanvraag compleet te maken, dan telt deze tijd niet mee in de beslistermijn van de gemeente. In het geval van een complexer bouwplan heeft de gemeente de mogelijkheid om de beslistermijn eenmalig met 6 weken te verlengen.

Gratis offertes vergelijken

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

dakkapel vergunningsvrij plaatsen

Dakkapel vergunningsvrij plaatsen?

Om een dakkapel vergunningsvrij te kunnen plaatsen, moet u aan een aantal voorwaarden van de overheid voldoen.

Een overzicht van de door de overheid opgestelde voorwaarden voor een vergunningsvrije dakuitbouw:

  • bouwlocatie: de achterzijde of zijkant van het huis (zonder zicht op de openbare weg of openbaar groen)
  • daktype: een plat dak
  • hoogte: vanaf de voet van de dakuitbouw gemeten, is deze niet hoger dan 1,75 m
  • omlijsting: de onderkant van de dakuitbouw ligt tussen 0,5 m en 1 m boven de dakvoet, de bovenkant meer dan 0,5 m onder de daknok, en de zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak
  • type woning: het betreft geen tijdelijke woning (zoals een woonkeet), woonwagen, vakantiehuisje of ander woongebouw dat tijdelijk bewoond wordt

Mocht uw woning een monument of een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn, dan kunt u in sommige gevallen alsnog vergunningsvrij bouwen.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Vergunningsvrij? Let wel op overige regels

Als u een dakuitbouw kunt plaatsen zonder omgevingsvergunning, zijn er nog wel een aantal andere regels waar u rekening mee moet houden. Het nationale Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgelijk Wetboek zijn altijd geldig, met of zonder omgevingsvergunning. Bij het vergunningsvrij plaatsen van een dakkapel bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen hieraan. In het Bouwbesluit staan de minimumeisen waaraan uw uitbouw moet voldoen op technisch gebied. Deze eisen zijn opgesteld met oog op gezondheid, veiligheid, milieu en gebruikscomfort.

Burenrecht

In het burenrecht staat onder meer opgesteld dat u, voordat u een uitbouw gaat plaatsen, eerst moet overleggen met uw buren. In deze regels staan feitelijk de omgangsvormen vastgelegd die buren onderling moeten hanteren. Als u uw buren inlicht over uw plannen voor uitbreiding, geeft u hen de mogelijkheid om hun belangen onder woorden te brengen. In goed overleg kunt u wellicht met een kleine aanpassing naar beider tevredenheid uw dakuitbouw realiseren.

Kosten van een vergunning

De kosten van een omgevingsvergunning voor een dakkapel verschillen behoorlijk per gemeente. Gemiddeld genomen moet u rekening houden met een prijs tussen de €300,- en €600,-. Maar er zijn ook gemeentes die onder of boven deze gemiddelde prijs uitkomen voor een omgevingsvergunning. In de gemeente Urk kost een bouwvergunning voor een dakuitbouw slechts €190,-, maar in gemeente Lopik €841,-. Bij het maken van een indicatie van de kosten van een dakkapel, is het aan te raden om ongeveer 10% van de prijs van de dakuitbouw bij het totaalbedrag op te tellen. Met het reserveren van dit bedrag voor de omgevingsvergunning bent u altijd voorbereid op deze extra kosten.

dakkapel vergunning voorzijde

Advies van dakkapellen specialisten

Ziet u door de bomen het bos niet meer na het lezen van al deze regels rond dakkapellen? Ons netwerk van dakkapellen specialisten helpt u graag verder. Ervaren en kundige vakmannen in uw regio adviseren u over de beste opties voor het bouwen van uw dakuitbouw, met of zonder omgevingsvergunning. Onze dakkapellen specialisten leveren u het beste vakwerk voor de scherpste prijs. Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.

kosten dakkapel vergunning

Besparen? Vergelijk offertes!

Bent u op zoek naar een deskundige dakkapelexpert en wilt u tegelijkertijd geld besparen? Vraag gratis en geheel vrijblijvend tot 5 offertes aan van vakkundige bedrijven uit uw regio. Thuis kunt u de offertes rustig met elkaar vergelijken, om zo het bedrijf te selecteren dat het beste bij uw opdracht past. Bespaar tot 40 % op de aanschaf én het bouwen van uw dakkapel, door offertes te vergelijken. Vul hier het offerteformulier in en kies de beste vakspecialist voor uw klus.